Наукові роботи, статті:

1. Шмуліченко О.В. Бойко А.І. Критерії зворотності патофункціональних змін сечового міхура після хірургічного лікування з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Науково-практичний журнал «Здоровье мужчины». - 2013. - № 3. - С. 170-172. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdmu_2013_3_41

2. Шмуліченко О.В. Бойко А.І. Малоновий діальдегід, як маркер пошкодження сечового міхура у пацієнтів із інфравезикальною обструкцією, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Науково-практичний журнал «Український медичний часопис». - 2017. - № 1(117). - С. 85-87. https://www.umj.com.ua

3.Бойко А.І. Шмуліченко О.В. Вплив інфравезікальної обструкції, що зумовлена доброякісною гіперплазією передміхурової залози на патофізіологічні зміни сечового міхура у пацієнтів з метаболічним синдромом. Науково-практичний журнал «Урологія». - 2015. - № 3(19). - С. 183-187. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdmu_2016_4_8

4. Шмуліченко О.В. Вплив доброякісної гіперплазії передміхурової залози на морфологічні зміни в стінці сечового міхура. Науково-практичне видання «Український науково-медичний молодіжний журнал». - 2017. - № 1(99). - С. 61-65. www.mmj.com.ua

5. Шмуліченко О.В. Бойко А.І. Прогностичні фактори ризику збереження дисфункції сечового міхура після хірургічного лікування ДГПЗ. Науково- практичний журнал «Український медичний часопис». - 2017. - № 4(120). - С. 120-123.). https://www.umj.com.ua

Шмуліченко Олександр Володимирович

Хірург-уролог, андролог / Стаж роботи: 11 років
Кваліфікаційна категорія: вища / Магістр медицини
Член української та європейської асоціацій урологів

Освіта:

В 2009 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Інтернатуру з урології на базі Київської обласної клінічної лікарні, закінчив у 2011 році.
в 2009-2011 рр. – навчався в магістратурі на кафедрі урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Тема магістерської роботи «Критерії зворотності функціональних змін сечового міхура після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози».
2011-2013 рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л.Шупика.
2013-2017рр – навчання в аспірантурі на кафедрі урології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика тема дисертаційної роботи “ Характеристика патофізіологічних змін сечового міхура після хірургічного лікування у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози ” за спеціальністю 14.01.06 – урологія. В процесі захисту.
З 2011– по теперішній час – лікар - уролог урологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №6.

Лікувально-діагностична робота:

Володіє всіма методами первинної урологічної діагностики.

Володіє хірургічними методами лікування:

 1. Контактна-лазерна літотрипсія каменів сечоводів, нирки та сечового міхура.
 2. Черезшкірна перкутанна нефролітрипсія конкрементів різного розміру.
 3. Перкутанні нефростомії при обструкції сечовидільних шляхів
 4. Фіброкалікоскопія, каліколітотрипсія.
 5. Діагностичка відео уретроскопія, цистоскопія, уретероскопія.
 6. Трансуретральна біполярна резекція аденоми передміхурової залози.
 7. Трансуретральна резекція (біопсія) пухлини сечового міхура.
 8. Лазерна абляція лейкоплакії сечового міхура.
 9. Лазерне розсічення, ( бужування) стріктури уретри
 10. Пункція кіст нирок.
 11. Лапароскопічні методи оперативного лікування урологічної патології
  - кіст нирок;
 12. Хірургічне лікування: